Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המשך שאלה

#41593

המשך שאלה

במידה והמוכר מכר את הדירה לאחר 4 שנים מיום קבלת התב"ע ולא שילם היטל האם גם אז אני פטור מהיטל היות וקניתי דירה מושבחת


צביקה

דילוג לתוכן