Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הערכת שווי דירה

#39686
ראובן כהן
משתתף

הערכת שווי דירה

הי רומן, 1. קשה לדעת מה בדיוק שווי הדירה מבלי לראות אותה פיזית. אתה מציין שרוב הדירות הזהות לדירה של הוריך נמכרו סביב ה500 אש"ח כלומר שזהו פחות או יותר שווי הדירה שלכם ללא הפחתים המצויום בה לדבריך ( הסדקים בקירות וכו)  2. לגבי העסקה של ה- 700 אש"ח.  ייתכן שדירה זו אכן שמורה יותר ומטופחת יותר מהדירה של הוריך אבל בהנחה ששטחה זהה לדירה שלכם הפער נשמע לי לא סביר ולפיכך יש לבחון אותה בקפדנות ואף לנטרל אותה כנתון השוואתי.  3. בממוצע, עלו מחירי הדירות בארץ בשיעור של 4%-7% בכל שנה.     


בברכה, ראובן כהן, 050-3677667 שמאי מקרקעין ורכוש, כלכלן ">-shamaut.com/"_blank">ראובן כהן | ניהול נכסים      

דילוג לתוכן