Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הצפה בחניה משותפת

#39189
גבי פייר
משתתף

הצפה בחניה משותפת

שלום מיכאל,   מדובר על בעיה של הבית המשותף ולא של העירייה.  אפשר לפתרו באמצעות משאבה טבולה שמותקנת בקצה בור החלחול ו/או באמצעות בור חלחול חדש ו/או באמצעות התקנת תעלת ניקוז חרושתית בפתח החניון אשר מובילה את המים לבור השאיבה. בהצלחה,      


גבי פייר מפרטי איטום ושיקום

דילוג לתוכן