Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הקלה בעת בניית ממ"ד

#35169
ארז מירב
מנהל בפורום

הקלה בעת בניית ממ"ד

שלום, הקלה קווי בניין: בתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002, נקבע כי הקמת תוספת של ממ"ד תתאפשר גם מחוץ לקווי הבניין הקבועים בתכנית, אפילו עד לגבול המגרש. מעבר למידה מסויימת (30%) אמנם כרוך הדבר בפרסום הקלה. שים לב שמדובר רק במקרה בו לא ניתן למקם את הממ"ד בחלק אחר של המבנה ובתוך קווי הבניין. למהנדס הוועדה יהיה שיקול דעת בעניין.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן