Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

התנגדות לבנייה

#33839
ארז מירב
מנהל בפורום

התנגדות לבנייה

שלום, בעיקרון החוק קובע כי במידה ודייר בבית משותף המעוניין לבנות לא החתים את כל דיירי המבנה הוועדה מחוייבת לשלוח העתק מהבקשה לכל דייר שלא חתם [תקנה 2] במידה ואתה מעוניין להתנגד- עליך לכתוב מכתב רשום לוועדה [תוך 14 יום, להערכתי] הכולל את פרטי בקשת ההיתר ומפרט נימוקיך. במידה ודחתה הוועדה את התנגדותך- פתוחה בפניך האפשרות להגיש ערר, ראה: הגשת ערעור על החלטת ועדה. ראוי כי הוועדה תכין "תכנית בינוי" אשר תפרט את אפשרויות ההרחבה במבנה זה, כולל מיקום ממ"ד, חדרי מדרגות, מסתור דודים וכד'. רוב הוועדות אינן עושות זאת, בשל שיקולי תקציב. תוכל לנסות לכפות זאת עליהם.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן