Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

התפטרות עורך הבקשה לאחר קבלת היתר

#41552
ארז מירב
מנהל בפורום

התפטרות עורך הבקשה לאחר קבלת היתר

שלום, אילו אישורים או הסכמות בכתב נצטרך מעורך הבקשה העוזב כדי לא להשאיר 'זנבות' שיעכבו אותנו בשלב הביצוע?  עצם ההתפטרות איננה פוטרת אותו מכשלים שהיו (אם היו) בתכנון עצמו, אלא רק מכשלים בביצוע. יש לוודא שהסכום אשר תאלצו לשלם למתכנן חלופי לפיקוח על הביצוע (פיקוח עליון) יקוזז מהחוזה עליו אתם חתומים איתו.  האם רצוי להודיע לרישוי על סיום תפקידו של עורך הבקשה העוזב כבר עכשיו ולמלא בקשה למינוי מחליף- עוד לפני קבלת ההיתר וסיום תפקידו?  אין לחץ אולם יש לבצע לפני מסירת הדו"ח הראשון שעליו להכניס לתיק הבניין עם ביקור של המודד ומיקום קווי המבנה בשטח.   


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן