Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

והאם אפשר לעשות שינוי נקודתי

#40416

והאם אפשר לעשות שינוי נקודתי

והאם אפשר לעשות שינוי נקודתי למגרש במקביל להוצאת היתר עפ"י התבע הקיימת? למשל היתר להקמת בנין לפי תבע ובמקביל שינוי תבע לתוספת קומות. אפשרי?


דילוג לתוכן