Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

זה ברמה התיכנונית מה קורה ברמה הקיניינית ?

#34053
zxcv
משתתף

זה ברמה התיכנונית מה קורה ברמה הקיניינית ?

היתר בניה התקבל ולכן שכנים שהסכימו בתחילה וחתמו ,הודיעו  עכשיו שחתימתם מבוטלת והם אינם מסכימים לבניה  על בסיס פגיעה בקניין למרות שאני מוכן לשלם כל מה שהחוק מחייב אות י השאלה : האם מותר לשכן להודיע על ביטול החתימה באופן חד צדדי ?


דילוג לתוכן