Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

זכויות יוצרים תכנית אדריכלית

#40862
ארז מירב
מנהל בפורום

זכויות יוצרים תכנית אדריכלית

שלום, התכנית היא רכושו של האדריכל (כדאי לציין זאת גם בחוזה למען הסרת ספק), אך ללקוח מותר לעשות בהן שימוש בחלקה עליה נכרת החוזה. אין תקנון בנושא, אלא פשוט זכויות יוצרים כמו כל יצירה/ ציור המעוגנים ב חוק זכויות יוצרים. אינני משפטן אך נראה לי שהחוזה ביניכם עדיין בתוקף כל עוד הבניה לא הסתיימה. במידה והלקוח, או אתה, מעוניינים להשתחרר ממנו, עליכם להגיע להסכמה בכתב בדבר העברת התכניות לאדריכל אחר (לדוגמא- איסור שימוש במוטיבים עיצוביים מסויימים, או לחילופין תשלום כספי עבור השימוש בהם). הסכמה זו תהיה כרוכה גם בויתור על זכויות היוצרים. במידה ולא תגיעו להסכמה, הנושא יבחן משפטית ותעלה כאן השאלה- עד כמה עיצוב החזית מיוחד, או בעל אופי לא שגרתי. אגב, ראה פסיקה בעניין  [תא (חד') 2165/04]: "הגיוני וסביר, וגם מקובל בתחום האדריכלות,  . . ., כי עם תשלום הלקוח לאדריכל את שכר טרחתו בעבור הכנת התוכנית, הוא רוכש זכות בעלות באותה תוכנית, באופן שאם ייעשה בה בעתיד שימוש עצמאי ע"י המזמין, אפילו תוך שינויים מינוריים, לא יהיה בכך משום הפרת זכויות יוצרים של האדריכל"  


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן