Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חדר טרנספורמציה (חדר שנאים)

#41921
יוסי וישניה
מנהל בפורום

חדר טרנספורמציה (חדר שנאים)

חדר טרנספורמציה (חדר שנאים) עלול לייצר נזקי קרינה בטווח הארוך. עדיין לא קיימות תקנות, למיטב ידיעתי, אולם אלה הן המלצות המשרד לאיכות הסביבה: 1.1    "מרחק הבטיחות" של קיר חיצוני של חדרי מגורים משנאים חיצוניים (מן הסוג המוצב, בין היתר, על עמודים), לא יקטן מ- 3 מ'. 1.2    "מרחק הבטיחות" של תחנות טרנספורמציה זעירה (תט"ז) מקיר חיצוני של חדרי מגורים לא יקטן מ- 3 מ', ויובטח, שבהתקיים מרחק הבטיחות הגבולי (דהיינו 3 מ'), אזי צד המתח הנמוך לא יופנה לכיוון הקיר. במקרים בהם לא ניתן לעמוד במרחק הבטיחות (3 מ') ניתן יהיה להפחיתו לגדי 2 מ' ובלבד שיובטח שצד המתח הגבוה, הוא זה שיפנה לכיוון הקיר. לגבי שאלה האם ב תוכנית הבניה אמור להופיע בבירור כיתוב חדר שנאים? תשובה חד משמעית  כן     כן


דילוג לתוכן