Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חובת גידור אתר בניה

#35208

חובת גידור אתר בניה

האם יש חובה לגדר גם במקרה שהאתר כולו בתוך שטח פרטי אבל גובל בשטח פרטי אחר? מדובר בשני חלקות שכנות במושב. הבנייה כולה בתוך שטח הנחלה של אחד אבל המעבר חופשי בין הנחלות. בנחלה אחת יש צימרים בהם מתארחים נופשים עם ילדים. הגבול בין המשקים הוא דרך עפר שמצד אחד צימרים ומצד שני עומד להבנות בית. האם הקבלן חייב לגדר גם במקרה כזה?


דילוג לתוכן