Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חובת התקנת מרזב בגג רעפים

#39342
ארז מירב
מנהל בפורום

חובת התקנת מרזב בגג רעפים

שלום, על-פי מאמרו של אינג' בן עזרא, הוראות למתקני תברואה תיקון- התשנ"ג – 1992, -7.5 "מזחילות: כל השטחים של גגות משופעים ינוקזו באמצעות מזחילות שיתחברו ישירות אל הגישמות, ועל המזחילות יחולו הוראות אלה:…"  אולם קיים סייע לגודל: על-פי תיקון התשנ"ט – 1998 להל"ת – סעיף 7.5.4:  "7.5.4 למרות האמור לעיל, ניתן לנקז גג משופע או קטע של גג משופע על-ידי שפיכה חופשית ובלבד שמתקיימים התנאים כדלהלן:  7.5.4.1 הגג המשופע והשטח אליו נשפכים המים שייכים לנכס אחד; 7.5.4.2 השטח המוטל המרבי של הגג לא יהיה גדול מ-40 מ"ר".  תחזוקת גג משותף תמומן ע"י כל הדיירים, אולם הקמתו כנראה מחייבת רק את השכן שמרחיב אותו. יש להתייעץ עם עו"ד בעניין זה.  


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן