Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חומה בין שכנים

#33561

חומה בין שכנים

האם חומה שאני בונה בין שני חצרות, ביקשו ממני להחתים שכן היא מוכנה לחתום אבל מוכרת את המגרש , האם אני חייב לחתום לה שהיא לא תשלם אלא הקונה לפי רצונה?או שהיא חייבת לשלם לפני המכירה


דילוג לתוכן