Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חישובי שטחים- הסבר

#40553
ארז מירב
מנהל בפורום

חישובי שטחים- הסבר

שלום, 1. האם לאיזור שלפני כניסה לבניין מקורה, שנועד להגן מפני גשם או שמש ואינו סגור (שביל מוצל בגגון קונזולי) ייחושב במניין השטחים? 2. באם יש מרפסת בקומה הראשונה (יכולה להיות גם זיזית), האם ההיטל שלה נחשב לשטח בקומה הקרקע? כלומר השטח שמתחת למרפסת בקומת הכניסה. להלן, מתוך תקנות חישוב שטחים: 7. חישוב שטחים במבואות שטח שלפני כניסה לבניין מקורה, שנועד להגן עליו מפני גשם או שמש ואינו סגור ביותר משני קירות, לא יחושב במניין זכויות הבנייה. בליטות של גג מעל קומת קרקע: חישוב שטח מקורה בכניסה לבית שלא תחום ביותר מ-2 קירות- נחשב כשטח שירות. חישוב שטח מקורה שאין אליו יציאה מהבית- בליטה עד 50 ס"מ לא תיחשב כלל בשטחים. השטח העודף שמעל 50 ס"מ- שטח שירות. חישוב שטח גגון במרפסת: כאשר אתם מחליפים פרגולה בגגון, או יוצרים גגון חדש ביציאה למרפסת- זהו שטח עיקרי. חישוב שטח מקורה בגובה 2 קומות- לא יחשב כלל.   3.  בקומת העמודים במפלס הקרקע, האם איזור המקורה שמשמש לחניה או למעבר או לגינה או סתם לא מנוצל (האיזורים שלא משמשים לאשפה, משאבות, לובי, מחסנים וכו') נחשב לשטח? 10. חישוב שטח עמודים   שטח עמודים יחשב שטח שאינו בנוי והמשמש חלק מהשטח הפנוי של המגרש, שאורכו בחזית הבית הוא 6 מטרים לפחות ועומקו אינו עולה על אורכו בחזית.   שטח העמודים יחשב שטח בנוי אם תיבנה גדר, מעקה, או קיר שיבדיל בינו לבין השטח הפנוי של המגרש, אלא אם בגלל הבדלי גובה הקרקע הרשתה הועדה המקומית בניית מעקה מתכת מסורג, בגובה שלא יעלה על מטר אחד.   שטח חדר המדרגות לא ייכלל בשטח העמודים המותר.   שטח העמודים לא יעלה על 10% משטח המגרש.   הקיר הפונה לשטח פנוי בקומת העמודים ייחשב כקיר חיצוני וייבנה באותו חומר ממנו בנויים הקירות החיצוניים של הבית.   באם מעוניינים להשתמש בשטח העמודים לחניה, והשטח עולה על 10% משטח המגרש, יש צורך בפרסום הקלה, לפי סעיף 149 לחוק.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן