Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חישוב דמי חכירה עבור קרקע בהרחבה- מנהל

#33465

חישוב דמי חכירה עבור קרקע בהרחבה- מנהל

שלום רב, המנהל גובה דמי חכירה בשעור של 91% משווי הקרקע לפי הערכת השמאי הממשלתי. הערכת השווי מבוססת על ערכי השווי במושב תוך התייחסות למאפייני המגרש הספיציפי.  ערכי שווי עשויים לנוע בגבולת שבין 1000 ש"ח למ"ר ל- 6000 ש"ח למ"ר אשמח לעזור במידת הצרך


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן