Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חישוב שטחים- בליטה

#38676
ארז מירב
מנהל בפורום

חישוב שטחים- בליטה

שלום, תקנות חישוב שטחים קובעות: "(ה)היו בבניין בליטות החורגות מהקיר החיצוני שלו בפחות מ- 0.50 מטר ושאין בהן המשך לחלל הפנימי של בניין, הן לא יבואו במניין השטח המותר לבניה; היו בליטות כאמור בולטות יותר מ- 0.50 מטר, יבוא שטח הבליטה העודף על 0.50מטר במניין השטח המותר לבניה כשטח שירות לפי תקנה 9, אולם בליטה חיצונית תת קרקעית לא תבוא במניין השטח המותר לבניה." (ההדגשה שלי) כלומר, לכאורה, יש כאן פתח לפרשנות שתקבע כי אם הבליטה מהווה המשך לחלל הבניין, כמו ביציאה מהמרפסת, היא לא תיכנס להגדרה זו, ומשכך ניתן יהיה לדרוש חישובה כשטח עיקרי. יש כאן אי בהירות- וזה עוד אחד מהכשלים של החוק שאינו מנוסח טוב דיו. _______________ חישוב אורך גדרות בטופס מס' 1 בבקשה להיתר: מנסיוני, אף פעם לא נדרשתי לחשב אורך גדרות שאינן בגבול המגרש. אגרת הגדרות נקבעת בחיקוק שנתי של משרד הפנים, להלן מחשבון אגרות לגדר. לא מצאתי שם הגדרה לאיזה סוג של גדר- בגבול מגרש או בתוך מגרש.  


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן