Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חישוב שטחים ואחוזי בנייה

#41050
יוסי כהן
משתתף

חישוב שטחים ואחוזי בנייה

הי ארז תודה על תשובתך.כדי לוודא שהבנתי נכון הוראות סעיף 9ד1,  שטחי הממ"דים יגרעו ממניין שטחי השרות שהתב"ע שחלה מאפשרת ? כתוב במפורש בסעיף  9 ד :(1)  " ביטחון ובטיחות: מקלט, וחלקים ומיתקנים בבנין הבאים להגן על הנמצאים בו בפני סכנות בטחוניות או בטיחותיות ובלבד שאינם מיועדים לשימוש למטרה עיקרית; ואולם במרחב מוגן דירתי יראו כשטח שירות בדירת מגורים רק את השטח המזערי הנדרש לפי התקנות בענינן, וכן את השטח שמתחת לקירות של מרחב מוגן דירתי, אף אם הקיפו הקירות שטח העולה על השטח המזערי הנדרש לפי אותן תקנות"; האם נכון ? כי בסעיף 11 במדריך כתוב בעניין זה  "לא ייכלל במניין זכויות הבנייה" תודה על תשובתך. יוסי.


דילוג לתוכן