Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חישוב שטח להיטל השבחה

#33766
togu
משתתף

חישוב שטח להיטל השבחה

תודה על תשובתך הזריזה!!! 2 שאלות הבהרה קצרות: 1. האם במסגרת 140 מ"ר שציינת מונים גם את שטח הגג (גג בטון שטוח) הלא בנוי המוצמד לדירה? 2. אם כל ההרחבות מאפשרות לי שטח של 150 מ"ר אבל אני בונה בפועל (כולל ממ"ד ומדרגות) רק 130 מ"ר, האם אני פטור מהיטל השבחה או לא? ושאלת המשך 3. האם אתה יכול להפנות אותי לאסמכתא הרשמית שבה מצויינים אותם 140 מ"ר? אם ידוע לך מה מקורם של המספרים האחרים (110 מ"ר, 120 מ"ר, 160 מ"ר) שציינתי כמגבלה שמעבר לה משלמים היטל השבחה, אודה לך אם תסביר לי מדוע הם אינם נכונים.


דילוג לתוכן