Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חלוקה ל- 2 יחידות/ חלוקת דירה

#34174
ארז מירב
מנהל בפורום

חלוקה ל- 2 יחידות/ חלוקת דירה

שלום, ראשית תודה על הפרגון! לגבי חלוקת דירה: התשובה היא פשוטה0 ע"פ החוק יש לבקש היתר בנייה. בפועל, כל עוד אין תלונות שכנים, הרשות לא ממהרת להתערב מפאת חוסר עניין, ובגלל שדווקא מתאים לה שנוצרות דירות קטנות אשר מושכות אוכלוסיה צעירה וסטודנטים. ברשויות רבות קיים מחסור כרוני בדירות קטנות להשכרה, ואוכלוסייתם מזדקנת. להלן לשון החוק, מתוך חוק תכנון ובניה: 145. עבודות טעונות היתר: (א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר: (1) התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה; (2) הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה; בפסקה זו – "שינוי פנימי" – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן