Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חריגה מקו בניין

#36154
ארז מירב
מנהל בפורום

חריגה מקו בניין

שלום, המצב שלך מעניין, ולהלן התשובות: א. האם אני יכולה להרוס את המחסן ועוד קיר קטן ולהגיש תוכניות מותאמות להיתר? וזאת מבלי לקבל היתר לצו הריסה או משהו כזה? – אסור ע"פ חוק להרוס מבנה או חלקו בלי היתר להריסה ופיקוח מהנדס. ב. האם אני יכולה לפנות לוועדת חריגים או משהו? פני למפקח על הרישום של בתים משותפים . אכן, בהנחיות כתוב שיש למפקח בחירה בעניין הזה, ראי דרישות הנוהל: תשריט מאושר ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה. (מטעמים מיוחדים – אותם יאשר המפקח ככאלה – ניתן להגיש תשריט ללא אישור הועדה).  ג. להוציא היתר(מהנדס,תיק מידע וכו') זה סיפור מורכב עבורי. – ברור (:   תשריט שהוכן על ידי מהנדס, או אדריכל, או מודד מוסמך או הנדסאי מוסמך (להלן – עורך התשריט), מאושר ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה. (מטעמים מיוחדים – אותם יאשר המפקח ככאלה – ניתן להגיש תשריט ללא אישור הועדה). 


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן