Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חריגות בנייה

#41355
עידו
משתתף

חריגות בנייה

אם אני מתחיל עכשיו לבנות זה לא תוספת בניה אני מגיש עכשיו את התוכניות בפעם הראשונה לעירייה ואני מגיש איתם את המרפסת בצד המגרש בקומה השנייה האם אני צריך לבקש את זה בדרך של הקלה עם פרסום וליידע את השכנים או שיכולים לאשר לי ללא הבקשה של ההקלה והפרסום שלה?


עידו

דילוג לתוכן