Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חריגות/ עבירות בניה

#33890
ארז מירב
מנהל בפורום

חריגות/ עבירות בניה

שלום חדוה, התקנות הפנימיות של הוועדות לתכנון ובניה קובעות כי גדר המצוייה בדיוק בגבול המגרש תעוצב באופן שמקובל על שני השכנים הגובלים. לפי החוק יש לקבל היתר ל "עבודה מצומצמת" על כל שינוי בגדר. נכון, בד"כ נושא הגדרות אינו נאכף ואיש הישר בעיניו יעשה. הוועדות בד"כ (למעט מקרים בהם שני השכנים מסכימים) אינן מאפשרות הרמת גדר מעל 150 ס"מ מפני הקרקע הנמוכה מבין החצרות. הבנתי ממך שיש גם בעיית חריגת בניה אחרת: פרגולה. החוק קובע כי פרגולה יכולה להתקרב עד 40% מקו הבניין. כלומר- אם קו הבניין הצדדי של השכן הוא שלושה מטר (אסור לבנות בשלושת המטרים שבין כל מבנה לגדר, כך שנוצר מרחק מינימלי של שישה מטר בין המבנים) הרי 40% משלושה מטר הם 120 ס"מ, כך שהפרגולה שלו צריכה להתרחק 180 ס"מ מהגדר. עליך לפנות במכתב רשום לוועדה המקומית, אם אין פעילות בתוך פרק זמן סביר- יש לפנות לוועדה המחוזית. משיחה עמך עלה שאת גרה בשטח יהודה ושומרון. לא הצלחתי לאתר את הוועדה המחוזית שלכם. פניתי במכתב למנהל התכנון במשרד הפנים לבדיקת הנושא. אעדכן אותך. בכל מקרה- תמיד ניתן לפנות למנהל התכנון: אבי דותן ,  מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה כתובת: ?OpenForm&unid=46DA7E11DD7B8085422569DD004EE58C&language=heb או : האגף לביקורת ברשויות המקומיות, משרד הפנים טלפון: 07 / 6293310 – 02 פקס: 6293336 – 02 כתובת:  רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים, ת.ד. 1091, מיקוד 94146  אם גם זה לא עוזר: מבקר המדינה:ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן