Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חתימה על היתר לבית פרטי

#34097
yael dobkin
משתתף

חתימה על היתר לבית פרטי

שלום רב, כהנדסאית אדריכלות, האם אני יכולה לחתום על תכניות של בית פרטי, בעל קומה אחת בגובה 4.80מ' + קומה חפורה.מפתחי העמודים בכיוון אחד קטנים מ-6 מ'. בכיוון האנכי מגיעים ל-6.9מ'. חשוב לציין שגם קונסטרוקטור חתום על ההיתר. אני רוצה לחתום כעורכת ראשית של הבקשה. תודה  


דילוג לתוכן