Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כפי שהדברים ממשיכים להתנהלים

#38326

כפי שהדברים ממשיכים להתנהלים

כפי שהדברים ממשיכים להתנהלים כאמר יש לי 2 שכנים אשר מעוניינים בפיצוי כספי בעבור זה שאני בונה על הגג. כאמור על פי התב"ע כל אחד המשכנים יכול לצאת ולבנות בחזית כ 30 מטר +-. אני ביקשתי הקלה ולבנות מעלי על הגג וכאמור 2 השכנים מעוניינים בפיצוי כספי בעבור זה. אני מעוניין לדעת: א. האם הם זכאים לפיצוי? ב. במידה וכן איך אני יכול לדעת כמה? ג. האם בחישוב הפיצוי נכנס העיניין שמכוון שיש חלוקה שווה בין כל השטחים כלומר גם לי יש זכות בחלק שהם ירצו לבנות בעתיד והאם ניתן להתחשב בזה ולהתכזז בהתאם? ד. בשל העובדה שמדובר בשכנים פשוט רעים כי אני כן חתמתי לאחד כאשר הוא רצה לבנות ללא תמורה.. כיצד אני יכול להתחמק מהחמדנות שלהם?  תודה


דילוג לתוכן