Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

לא היתה שם שום מרפסת עם קירות

#33333

לא היתה שם שום מרפסת עם קירות

לא היתה שם שום מרפסת עם קירות כפי שאתה מתאר אותה. הבית הינו בית רכבות של 40 דירות.אתה רוצה להגיד שמישהו הזה יסגור אותן בחזית עם קיר, את כל 40 דירות? לא נשמע הגיוני. וגם אם כן, דבר זה לא היה עובר ללא תוכנית בנייה מסודרת כי הקיר מחזית הינו קיר שמדרגות הבניין נשענות עליו. אז היכן ההגיון בדבריך? השאלה שלי היא האם מסתור ככביסה יכול להיחשב כמרפסת?


דילוג לתוכן