Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

לא ממש, צריך הרשאה ממנו לביצוע העבודה בשטח בנוי בלבד

#41939
שי ס
משתתף

לא ממש, צריך הרשאה ממנו לביצוע העבודה בשטח בנוי בלבד

בשטח פתוח, אין לו סמכות. בלי קשר דיברתי על חוקים רלוונטים, למשל חוק התכנון והבנייה שמחייב לקבל את אישור משרד הביטחון לפני מתן הרשאה. חוק רשות התעופה האזרחית המחייב לתאם איתם כל עבודה, וכדומה. בכל מקרה, תודה על הניסיון.


דילוג לתוכן