Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

לגליזציה של מרתף

#38726
ארז מירב
מנהל בפורום

לגליזציה של מרתף

שלום, 1. איזו משמעות יש ל"הכשרת" גובה המרתף אם הוא בכל מקרה משולם בארנונה כשטח עיקרי (אם נכשיר את המרתף בדרך של הגשה לעיריה עם מתן הקלה) ? ישנה הפרדה בין תשלומי ארנונה לבין עמידה בחוקי התכנון והבניה. גם אילו בניתם בית שלם ללא היתר בניה, מותר לעיריה על פי חוק לגבות עליו ארנונה עד להסדרתו. 2. מה ההבדל מבחינת העיריה/וועדה אם בכל מקרה הכל משולם כשטח עיקרי אם יש מרתף של 240 או 256 ס"מ? למה ההקלה היא רק ל 240 ס"מ? ראו תשובתי לשאלה הקודמת. 3. מדוע הבירוקרטיה מעמיסה על הפרדת חישובי שטחים עיקריים לבין שירות אם בכל מקרה גובים על הכל כעיקרי? התב"ע קובעת שימושים שונים על מנת להקטין את צפיות האוכלוסיה. אם הכל היה שטח עיקרי, אפשר היה להכניס הרבה יותר אנשים למבנה, דבר שהיה מעמיס על התשתיות, מערכת החינוך, כבישים וכד'. הארנונה נקבעת כצו פנימי כלכלי, ללא הגיון תכנוני. ייתכן שניתן לערער עליה בשל הסתירה הזו. ניסיתם? 4. יש גם אפשרות להנמיך את המרתף בגבס ל – 240- נראה שזה מיותר אם בלאו הכי זה נחשב לשטח עיקרי. איך הכי נכון להסדיר את הענין? להנמיך בגבס ולבקש מהפקח של הועדה המקומית להגיע. אם לא, זו עבירה פלילית על חוקי תכנון ובניה.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן