Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ליקויי בניה : בניית חומה מול חלון

#38131

ליקויי בניה : בניית חומה מול חלון

שלום לפונהבנייה בניגוד לתכנית המאושרת ו/או המפרט הטכני הנה בבחינת אי התאמה.אתם צריכים לפנות למהנדס בעל ניסיון אשר ייתן לכם חוות דעת הנדסית לגבי כל הליקויים בדירתכם ולא רק לעניין החומה.ייתכן כי קיימת הוראה בתקנות התכנון והבניה המחייבת מרחק מינימלי של החומה ובמקרה כזה מדובר באי התאמה "כפולה" גם מול התכנית וגם מול התקנותבברכהעו"ד צבי שטיין


בברכה, צבי שטיין, עו"ד מגשר ונוטריון מומחה בתביעות בגין ליקויי בניה Zvi Stein, Advocate, Notary & Mediator TEL:03-6728559 TEL: 03-6720503 FAX: 03-6739193 http://www.zvistein-lawoffice.co.il

דילוג לתוכן