Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ליקויי בניה-: נזקי מים , דירה חדשה מקבלן

#37610

ליקויי בניה-: נזקי מים , דירה חדשה מקבלן

אתה אמור לקבל דירה תקינה בהתאם לתקנים, לתקנות הבניה ולנוהלי עבודה תקינה. אם אתה מגלה שמשהו לא בהתאם לנ"ל רצוי לבדוק את הדירה על ידי מהנדס רציני שמכיר את המטרייה, שיבצע בדיקה כללית של כל הדירה, שכן, לעתים קרובות, מתגלים ליקוים ואי התאמות שאינם נראים לעין לא מקצועית. תפנה אל הקבלן ותצרף את חות דעת המהנדס מטעמך ותבקש ממנו לתקן את הליקוים כמפורט בחות הדעת אם זה לא עוזר -אין מנוס אלא לפנות לבית משפט בברכה עו"ד צבי שטין


בברכה, צבי שטיין, עו"ד מגשר ונוטריון מומחה בתביעות בגין ליקויי בניה Zvi Stein, Advocate, Notary & Mediator TEL:03-6728559 TEL: 03-6720503 FAX: 03-6739193 http://www.zvistein-lawoffice.co.il

דילוג לתוכן