Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

לשכן יש היתר מוגבל לעבודות

#39560
ילנה גרין
משתתף

לשכן יש היתר מוגבל לעבודות

לשכן יש היתר מוגבל לעבודות הריסה חפירה וקידוחים בלבד, אינני חתמתי על תוכניות בנייה שלו, כי יש שם דברים לא תקינים, כנרא בגלל זה אין לו גם המשך היתר והעיריה מתעלמת מהבניה, (אולי מפרוטקציה), המרפסות בגובה, האם עוד ניתן בשלב הזה לדרוש ממנו לסגור אותם מהצד שלי, הרי תב"ע אומר שאסור פתחים בקיר משותף, אשמח לעזרתך.


דילוג לתוכן