Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מבנה מגורים או מחסן חקלאי ?

#33503
ארז מירב
מנהל בפורום

מבנה מגורים או מחסן חקלאי ?

שלום, עיון בתקנות התכנון והבניה מראה את ההגדרות הבאות: "מבנה חקלאי" – חממה ובית צמיחה, בית אריזה, מחסן חקלאי, סככה לכלים חקלאיים, סככה לאחסנת חומרי אריזה, מבנה ומיתקן לגידול בעלי חיים למעט לול ורפת וכן בית קירור, מבנה שירות וכל מבנה אחר הנדרש במישרין לקיום פעילות חקלאית ועל פי היקף הפעילות החקלאית במקום ובלבד שהמבנים אינם מחייבים סילוק שפכים; "דירה" – מערכת חדרים בעלת כניסה נפרדת המיועדת למגורי אדם, לרבות חדר מגורים, מטבח וחדר שירות שלה, ויכול שתכלול פרוזדור, אולם כניסה ומרפסת;  אין לראות בנוסחים הללו כ"אורים ותומים" והשימש בפועל הוא זה שלעיתים שקובע. אני יכול להבין מדוע נחשד המבנה כמשמש למגורים. אני מציע לך לפרק את התוספות המצביעות על שימוש אדם, (אשר במילא סותרות את תוכן היתר הבניה המקורי) ולהזמין את הפקח לביקורת חוזרת.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן