Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מהתיאור נשמע שהמרפסת היתה

#39261

מהתיאור נשמע שהמרפסת היתה

מהתיאור נשמע שהמרפסת היתה מקורה ע"י המרפסת של השכן מלמעלה. לכן יתכן שהשטח הוגדר בהיתר כשטח עיקרי והסגירה לא משנה דבר מהותי בדקו את ההיתר- בשומרון התקנות קצת שונות, אין מושג "שטחי שירות". 


דילוג לתוכן