Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מה דינו של היתר בנייה במקרה

#39979

מה דינו של היתר בנייה במקרה

מה דינו של היתר בנייה במקרה הבא: בעיר קיים מגרש שצמוד לכביש וביניהם חוצצת גדר. המגרש מוגדר בתוכנית מתאר אחת. הכביש מוגדר בתוכנית מתאר אחרת לצרכי גישה למגרשים אחרים. תוואי הגדר החוצצת מסומן בקו כחול בשתי תוכניות המתאר. הועדה המקומית שוקלת לתת היתר בניה שפותח פתחים בגדר ומאפשר דרך גישה חדשה מהכביש למגרש. מה דינו של היתר כזה ? האם צריך לעדכן את תוכניות המתאר לפני מתן ההיתר ? תודה


דילוג לתוכן