Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מידות החניה התקניות

#36524
פאולה בר
משתתף

מידות החניה התקניות

ארז מירב שלום רב, המידות לחניה שציינת מתוך תקנות התכנון והבניה 1965.  מהו מספר התקנה שמדברת על המידות לחניה בתקנות התכנון והבניה זה? האם יש תקנהות יותר מעודכנות? האם התקנות האלה חלות גם על מתקני חניה, כלומר האם מתקני חניה (לפחות חצי אוטומטיים או מכאניים צריכים לעמוד גם במידות המצויינות בתקנות התכנון והבניה?  


דילוג לתוכן