Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מיסוי ברכישת דירה

#38466

מיסוי ברכישת דירה

  רזי שלום. במכירת דירה (על ידי אנשים פרטיים שאינם קבלנים) עולה הצורך לבחון האם צפוי להיות חיוב במס שבח על הרווח שנובע מהשבחת הנכס. ברכישת דירה חל מס רכישה בהתאם לשיעורי המס הקבועים בחוק, כאשר לעניין זה שני החישובים העיקריים הינם מסלול 'רגיל' (שיעורי מס גבוהים יותר) ומסלול של 'דירה יחידה' (שיעורי מס נמוכים יותר) בנוסף יש לבחון האם הינך זכאית להקלות נוספות במס רכישה בהתאם לחוק. ככלל, כל עוד הדירה אשר את מוכרת הינה דירתך היחידה, אשר את מחזיקה בה לפחות שנה וחצי ולא מכרת בשנה וחצי האחרונות דירה אחרת בפטור ממס שבח ייתכן שאת זכאית לפטור ממס שבח במכירת הדירה. אני מצרף לך קישור למחשבון של רשות המיסים אשר יסייע לך לחשב את שיעור מס הרכישה ברכישת הדירה הקטנה יותר שבכוונתך לרכוש: #nbb בברכה, עו"ד אבי נדלר נדלר אלישר ושות' – משרד עורכי דין חשוב לציין שתחום מיסוי המקרקעין הינו תחום סבוך ומורכב אשר משתנה ומתעדכן לעיתים דחופות ולכן יש חשיבות מכרעת לקבל ייעוץ משפטי ספציפי לנסיבות המקרה שלך מעורך דין בתחום לפני כל התקשרות לבצע עסקה במקרקעין. לפיכך, אין לראות באמור ייעוץ משפטי אלא מידע כללי ראשוני בלבד ואין להתסמך עליו כעל ייעוץ משפטי. משרדנו ישמח לסייע לך וללוות אותך בכל שלבי העסקה.  


דילוג לתוכן