Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מספר מדרגות בבית פרטי

#41406
ארז מירב
מנהל בפורום

מספר מדרגות בבית פרטי

שלום, אכן סיבה למסיבה. ולמה? כי התקנות לתכנון מדרגות כתובות בצורה הכי לא ברורה שיש: חלק ב' הדן במדרגות השייכות ל"מוצא בטוח" קובע כי: 3.2.2.6. מספר המדרגות במהלך אחד [תיקון: תשס״ח־5]   (א) במהלך מדרגות אחד בתוך הבניין, לרבות מהלך מדרגות אחד בתוך חדר מדרגות, מספר המדרגות יהיה 3 לפחות ולא יעלה על 16; ואולם אפשר שמהלך מדרגות אחד יכלול עד 22 מדרגות, בתנאי שהרום לא יעלה על 15.5 סנטימטרים. אבל הנה, בסעיף הבא יש הפרדה בין דירת מגורים, לשאר:   (ב) על דירה בבניין מגורים יחול פרט 3.8.5.2  כלומר המחוקק הפריד דירת מגורים מחלק ב' ומפנה לחלק ה' בתקנות פרט 3.8.5.2  נמצא בסימן ה׳: מדרגות וחדרי מדרגות (מגורים)  בשביל להבין את ההקשר, נתחיל בסעיף הראשון של הסימן: 3.8.5.1 כללי [תיקון: תשס״ח־5]  במדרגות ובחדרי מדרגות יתקיימו הדרישות המופיעות בסימן ב׳ לפרק ב׳ זולת אם נאמר אחרת בסימן זה. כלומר- אם הסימן הזה (ה') קובע משהו שונה מסימן ב'- אז הסימן הזה (ה') קובע. ונמשיך לראות מה הקביעות: 3.8.5.2- מספר המדרגות במהלך אחד- פרט 3.2.2.6 לא יחול לגבי מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים. יותר ברור מזה אין (: ונמשיך… 3.8.5.7 (ב) רוחבן המינימלי של המדרגות כאמור בפרט משנה (א), יהיה 0.80 מטרים לפחות. (ג) רוחב המעבר החופשי בכיוון התנועה במשטח אופקי שבחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יהיה לפחות כרוחבן המינימלי של המדרגות. ועכשיו לפאנץ' ליין: (ד) מספר המדרגות במהלך מדרגות לא יעלה על 18. כלומר המחוקק, למרות חוסר הבהירות והסתירות העצמיות, התייחס למהלך מדרגות מירבי בדירת מגורים בחלק ה' סעיף 3.8.5.7. (ד'), וקבע מפורשות 18 מדרגות. אם לא מאשרים לך כתוב מכתב ערעור ליועמ"ש של הועדה. אם עדיין לא יאשרו כתוב מכתב ערעור לועדה המחוזית- שם יושבים משפטנים וגם נציג ציבור. אפשר גם לפנות למנהל תכנון ולקבל הבהרה.        


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן