Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מס רכישה

#38769

מס רכישה

כדי שהדירה שרכשת תחשב דירת יחיד, יש לך 24 חודשים למכור את הדירה הקודמת. בשלב זה מוקפא התשלום, אם תבקש את זה, ולאחר המכירה והדיווח עליה יתבצע חישוב לדירה יחידה. בברכה אבי אלטלף, עו"ד


דילוג לתוכן