Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מרפסות מקורות/ חופפות

#33962
ארז מירב
מנהל בפורום

מרפסות מקורות/ חופפות

התקנה כבר נחתמה ע"י שר הפנים – מר מאיר שטרית, תיקון תקנות חישוב שטחים בדבר מרפסות.   דבר זה קרה בעקבות אישור תקנה חדשה ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניה (5/2/2008). התקנה תאפשר תכנון של מרפסות בשטח ממוצע של 12 מ"ר לדירה בבניין ועד 14 מ"ר לדירה, כאשר במקרים ששטחן הכולל של המרפסות בבניין יעלה על המכפלה של מספר הדירות ב- 12 מ"ר, או כאשר שטח המרפסות לדירה יעלה עד 14 מ"ר, ייכלל השטח העודף במניין השטחים העיקריים. לא אוזכר נושא מלונות בנפרד- ואני מניח שהוא כלול בתקנה. להלן: תקנות חישובי שטחים.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן