Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

משך זמן ערר

#39017
פ ד
משתתף

משך זמן ערר

היי תודה על התגובה.  מרגע שהוועדה המקומית מאשרת ומפרסמת את ההחלטה, האם נדרש ממני להמתין 30 יום לפני תחילת עבודת תוספת הבנייה ?   מטריד שלפתע יגישו ערר ויעצרו לי את תוספת הבנייה באמצע העבודה.    במידה ויגישו ערר , מניסיונך מה משך ההליך בנושא ?     *אני מזכיר שהוועדה אישרה את היתר הבניה ,   לאחר הגשת  התנגדות הוועדה התכנסה לישיבה נוספת (וסביר להניח שתאשר בשנית) 


דילוג לתוכן