Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נוהל פרצלציה למגרש בטאבו

#33186
מנהל האתר
מנהל בפורום

נוהל פרצלציה למגרש בטאבו

אם כך חסכת את דמי ההסכמה של המנהל. עדיין תידרש לשלם היטל השבחה לרשות המקומית. לעצם העניין: שוכרים מודד אשר מכין תכנית מדידה עדכנית הכוללת הצעה לחלוקת המגרש, העונה לדרישות תכנית בניין העיר במקום. (יש לבדוק מה מינימום השטח הדרוש למגרש יחיד בתכנית זו). יש להתחשב גם בהפקעות, במידה וישנן, ובשרטוט דרכי גישה לכל המיגרשים המחולקים, תוך עמידה בתנאים תעבורתיים. שלב' א': בדוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה מה האפשרויות בשטח הנדון, ותוכל להמשיך הלאה. כדאי להיעזר באדריכל לצורך חלוקת שטחים נכונה, המתחשבת גם בקווי הבניין, ובכיווני הנוף והאוויר.


דילוג לתוכן