Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נספח בינוי

#40231
לי
משתתף

נספח בינוי

תודה על תשובתך. רוצה לחדד מעט.. במקאה בו החלק שלי זה שליש מהדונם ןיש לי 2 שותפים נוספים(קיים הסכם שיתוף כמובן בטאבו), ואני היחידה שכרגע צריכה להגיש תוכניות לקבלת היתר(2 השותפים הנוספים כרגע לא מתכוונים לבנות), וכבר יש אדריכל שעובד על התוכניות של הבית… והתברר כי נדרש נספח בינוי…האם אני צריכה לשלם לו בנפרד על כך? האם השותפים בדונם צריכים גם לאשר/להשתתף בעלויות?(הרי כרגע התכנון האדריכלי הוא שלי בלבד על שליש דונם…)


Li

דילוג לתוכן