Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נספח בינוי

#40224
לי
משתתף

נספח בינוי

אוקיי…מבקשת לחדד איתך- אז ניתן בעצם להגיש נספח בינוי- גם ללא הסכמת השותפים כעת?(רק עבור הועדה שתאשר את ההיגיון שבסידור המבנים וכד?) אם אני הייתי צריכה לחתום מראש על מיקום חניה…פח..פילר לפני שהייתי יודעת בעצם איך מבנה הבית שלי יהיה לא הייתי מסכימה לחתום…


Li

דילוג לתוכן