Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נשיאה באחריות של המועצה

#34786
-3678
משתתף

נשיאה באחריות של המועצה

בוקר טוב. לפי הבנתי בעת שהגישו למועצה את התוכניות לבניית הדו , הוועדה הייתה צריכה לשאול את השאלה: " מה יקרה לחלון הזה אם השכן ירצה להתרחב קדימה?". לשיטתך היא צריכה בהחלוןתיה להסתכל במשבצת גם לעתיד ולשאוף לתת החלטות מיטביות היום כדי שבעתיד לא יצוצו סכסוכים כאלה. אם הייתה נשאלת שאלה כזו אז מלכתחילה הוועדה לא הייתה מאשרת תוכניות אלה ומשאנו מבינים באופן עובדתי שהדו נבנה כך, הוועדה לעניות דעתי מנועה לפי טוהר המידות לאשר תוכנית הרחבה זו שהשכן מבקש לבצע, אם היא תאשר אפנה לנציב תלונות הציבור שהוא מבקר המדינה ואתלונן, לא יכול להיות מצב שרק לפני 3.4 שנים נכנסנו לגור בביתנו וכבר הוועדה תאשר "לקלקל" לנו, זה ההיגיון שלי וגם אינני מבינה את נושא החוק שאתה מציין, הרי אנו 50% בהחלטות איך יתכן שהשכן יוכל לעשות על פי רוחו באישור החוק. לסיכום למועצה/וועדה אחריות תורמת והיא צריכה לשאת באחריות של החלטותיה ללא משוא פנים .


דילוג לתוכן