Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סגירה ארעית עם ברזנטים

#40781

סגירה ארעית עם ברזנטים

תודה על תשובתך חברות רבות שמציעות "סגירה ארעית " או "סגירת חורף", כולן מציינות שסגירה כזו אינה דורשת היתר משום שמדובר בסגירה זמנית עם יריעות ניילון. ב"נבו" מצאתי שני סעיפים שקשורים כך או אחרת לעניין , סעיף 11 מאפשר הקמת מסתורים כגון מרקיזות וסוככים בסייגים שונים וסעיף 26  -מאפשר לבתי אוכל לסגור שטחים מהמבנה עם יריעות ולא נדרש היתר לשם כך , אלא אם המתקן נמצא על שטח ציבורי. בשום מקום לא נכתב שאסור לסגור מרפסת  או פרגולה במתכונת סגירה ארעית – בבית פרטי . נדמה לי שקיים כלל אצבע בחוק  – אם לא כתוב שאסור  – מותר… אבל אני לא משפטן , מה אני יודע…?. החלטתי לבדוק בעיריה ופניתי אנונימית למנהלת מחלקת הפיקוח בעירית ירושלים אם מותר לי לסגור עם יריעות ניילון תשובתה היתה , "לא יודעת , אף פעם לא פנו אלי בעניין כזה , אם תסגור ותהיה תלונה נגיע לטפל   כל עוד שלא מתלוננים אנו לא עושים  , עקרונית אסור ". באתר האינטרנט של עירית ירושלים חיפשתי ומצאתי הפנייה לדף במשרד האוצר / מנהל התכנון – המתייחס לעבודות הפטורות מהיתר, הזנתי יפה את כל הפרטים של ביתי וביקשתי לבצע סגירה ארעית – לא נדרשתי כלל לדווח.. ראה צילום. אני מבולבל, ב2014 יצאה רפורמת המרפסות שאמורה להקל על האזרחים , נדמה לי שאם שכן מתלונן משום שהוא מסוכסך איתך העיריה נרתמת להיכנס בך , אך אם אין תלונות היא לא טורחת כלל לאכוף את החוק. אני מתכוון להרכיב יריעות ניילון / ברזנט שקוף ולסגור אותן באופן שיאפשר לי להשתמש במרפסת , אשתדל להשאיר את היריעות פתוחות במשך חודשי הקיץ ולסגור בתקופת החורף, ולקוות שלא יהפכו אותי לעבריין. תודה על התייחסותך ומועדים לשמחה    


דילוג לתוכן