Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סגירה על החומה המשותפת עם הדו שלי

#37396
רותם ברעם
משתתף

סגירה על החומה המשותפת עם הדו שלי

והיה ואני מעוניין לסגור את החומה עם פרספקס או בלוקים ביני לבין השכן, האם מותר? צריך הסכמה? למרות שאעשה זאת בחלק שלי של החומה המדובר, מותר לי?


דילוג לתוכן