Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סגירת מרפסת גג מקורה

#33292

סגירת מרפסת גג מקורה

בבעלותי דירה בקומה א' בבניין בן 9 קומות, שהוקם בהיתר בשנת 2007, כאשר ניתן להניח שזכויות הבניה במגרש נוצלו במלואן. בדירה יש מרפסת גדולה, שמוגדרת בהיתר כ-"מרפסת גג" (שטח לא מקורה), בהיותה ממוקמת מעל חדרי השינה של הדירה בקומת הקרקע. בפועל, חלק של מרפסת הגג סגור בקירות בגובה של 4 קומות עם פתחים דמויי חלונות, ומקורה בגובה של קומה ה'. מדובר למעשה בפיר בגובה של 4 קומות, עם פתחים הזהים לחלונות של החדרים בקומת הקרקע ובקומות ה' עד ח' של המבנה. ברצוני להדגיש שכך קיבל המבנה אישור של גמר בנייה. ברצוני לבצע קירוי בתוך הפיר הקיים בגובה של קומה אחת או בגובה של 2 קומות, ולסגור את הפתחים דמויי החלונות בחלונות אלומיניום, כך שהפתחים יהפכו לחלונות,  מבלי לשנות את חזית הבניין. האם ניתן להתייחס לשינויים אלה כשינויים פנימיים בדירה, שלא מחייבים היתר בניה, או יש חובת הודעה על הפעולה הזו לעירייה בתוך 45 יום, או יש צורך לבקש היתר לעבודה מצומצמת?


דילוג לתוכן