Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סגירת מרפסת- היתר

#40489

סגירת מרפסת- היתר

  תודה רבה על תשובתך אבדוק מול הוועדה המקומית לנושא אחוזי בניה לשטחים עיקריים, רק להבהיר, המרפסת בתמונה נסגרה על ידי שכן מבניין ליד ונהרסה היות ולא היה לה היתר המרפסת שלי כיום פתוחה לחלוטין ולא מקורה ואני רותה לסגור אותה כולל קירוי מלא, האם במקרה זה הסגירה היא בהליך מקוצר ? במידה וכן מה עלות משוערת של אדריכל היות ורק אדריעל יכול להגיש את הבקשה ?


דילוג לתוכן