Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סגירת מרפסת

#38550
יעל פ
משתתף

סגירת מרפסת

שלום מצויידת באינפורמציה שקבלתי ממך נגשתי היום למהנדס במועצה. הראתי לו את תוכניות הבניה המקוריות בכדי שיראה שלמרפסת המדוברת יש גג וריצפה ושני עמודים בקצה. ולמרות הכל הוא אמר שסגירה צריכה היתר בניה כשבקשתי פרוט הוא אמר: תוכנית בניה מנהל פיקוד העורף…אולי עוד משהו מרוב תדהמה כבר לא שמעתי יותר. להזכירך לבית יש ממד כמובן טופס 4 כחוק וחוזה חכירה על שמי. מה דעתך ומי יכול לעזור לי ולדלג על המשוכה המפלצתית הזאת.  


דילוג לתוכן