Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סעיף 13 תמ"א 38

#39040
ארז מירב
מנהל בפורום

סעיף 13 תמ"א 38

שלום, סעיף 13 לתמ"א 38 מקנה לועדה המקומית סמכות לקבוע כי תוספות בניה (גם אם בהן בהתאם לתכניות בניין עיר ישנות שבתוקף) יחייבו התאמת המבנה לתקן מבחינת רעידות אדמה. להלן: "חלה על המבנה הבנוי בפועל תכנית מפורטת או תכניות מפורטות ונותרו זכויות בנייה שטרם מומשו, תנאי למימושן יהיה התאמת הבניה לדרישות התקן." שני דברים עולים מכך: א. האם ניתן לקבל הקלה מתהליך זה? רצוי לבדוק מול מהנדס הועדה, ואם צריך- ניתן לערער על החלטתו לוועדת ערר (רצוי בעזרת עו"ד) ב. אם הוועדה מפנה אותך לתמ"א 38, מה הן זכויות הבניה הנוספות שמוענקות למבנה שלכם בעקבות כך? שווין יכול להגיע להרבה מאוד כסף.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן