Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עבודה מצומצמת- גדר

#34520
ארז מירב
מנהל בפורום

עבודה מצומצמת- גדר

שלום שוב, לכאורה, בכך שהוועדה בפ"ת איננה מאפשרת להגיש בקשה לעבודה מצומצמת על גדר- היא עוברת על תקנות התכנון והבניה,- ראה קישור אל החוק: "היתר לעבודה מצומצמת". אנא בדוק את העניין וחזור אלינו עם תשובה, זה מעניין. להלן: 2. עבודה מצומצמת כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו: (1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו; (2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה; (3) הצבת דוד שמש; (4) סגירת מרפסת בתריסים; (5) התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה; (6) התקנת מיתקן גז במכל נייח; (7) בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר; (8) התקנת מצללה; (9) התקנת סוכך עונתי; (10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו; (11) בניית מיתקנים לפינוי אשפה; (12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן